Skip to content

"Бъди мярка за качество. Някои хора не са свикнали със среда, в която съвършенството е стандарт." Стив Джобс

За нас

Фирма КОТА – 2000  развива комплекс от дейности в областта на информационните и комуникационните технологии, които позволяват цялостно професионално обслужване на корпоративни структури, производствени предприятия, публични институции, малки и средни фирми.
  Многостранната специализация и познаването на водещите технологии във всички ключови области на информационните технологии дава възможност за ефективна реализация на елементите на корпоративната ИТ инфраструктура – комуникационна и кабелна мрежа; системи за обработка, съхранение и управление на данни; системи за управление и наблюдение на инфраструктурата; системи за сигурност; 
  Фирмата  предлага професионални услуги за изграждане на системната архитектура на всички етапи от жизнения цикъл: консултации и разработка на концепции за системно решение; проектиране; доставка на оборудване; обучение; експлоатация и поддръжка.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Системна интеграция

Проектиране и изграждане на информационни системи и цялостни офис решения;

Всичко под ключ

Доставка, инсталация и поддръжка на сървъри, работни станции, периферия, копирна техника, факс и телефонни апарати;

СКС

Структурни кабелни системи, мрежи за пренос на глас и данни;

Ремонт

Ремонт на компютърни системи и периферия;

Киберсигурност

Започнете гледане

КОТА - 2000

Ние работим по следните направления.....
1

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ И СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ

 • Цялостна поддръжка на системите, софтуер и хардуер, защита от вируси и кибер атаки,  както и анализ за тяхната производителност.
2

ДОСТАВКА и РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ПЕРИФЕРИЯ

 • Асемблиране и доставка на нови компютърни системи и периферия.
 • Дългогодишен опит в ремонта и обновяването на компютърните системи.
3

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА НА СКС

 •  Структурни Кабелни Системи;
 • Мрежи за пренос на данни;
 • Студено сплайсване на оптични кабели; 
 •  Изграждане на виртуални частни мрежи в отдалечени офиси и работни места;
4

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 • Проектиране и изграждане на системи за информационна сигурност;
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за антивирусна защита;
  • Консултации и проверка за уязвимост на системи за информационна сигурност;
  • Изграждане на политики по сигурността.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Нашата цел е максимална удоволетвореност от нашата работа

Нашите водещи принципи 

 • Амбиция за постигане на първокласни резултати;
 • Независим, обективен и професионален съвет;
 • Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите;
 • Конкуриране чрез силата на нашия интелектуален капитал;
 • Почтеност;
 • Фокусиране върху избраните от нас услуги;
 • Използване на най-добрите световни практики.
инж. Костадин Костадинов

Президент

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Ние разбираме вашето изискване и осигуряваме качествена работа.
Бизнес

Нашите успехи се дължат на правилната маркетингова политика и уважение към клиента.

Контрол
на качеството

Ние даваме максимални възможни гаранции и постоянно се адаптираме към търсенето и пазара.

Постоянно
развитие

Следим конюктурата на пазара и постоянно внедряваме новите технологии.

Интелигентно
изживяване

Работата ни заедно е едно приятно изживя-ване, базирано на взаимоуважение и желание за постигане на отлични резултати.

Строг
краен срок

Точност и коректност във времето са нашите основни елементи на успеха.

Репутация
на компанията

20 години на пазара – успяхме да се наложим като коректен партньор и продължаваме напред.

За контакти

Ние разбираме вашето изискване и осигуряваме качествено испълнение на нашите задължения.

Основният офис на фирмата се намира в Индустриалун парк “Оптикоелектрон” – Управление 4 ет.  – виж картата.

4500 Панагюрище, ул. Стоян Трендафилов 17